Настройки для людей с ограниченными возможностями

גני ילדים באר שבע: ילדים דו לשוניים

ילדים דו לשוניים

לגני ילדים באר שבע מגיעים הרבה ילדי עולים מרוסיה ומחבר מדינות עצמאיות לשעבר. מישהו עלה לארץ לאחרונה, אך רוב החניכים נולדו כאן למשפחות דוברות רוסית או מעורבות. בכל מקרה, ההורים של הילדים האלה מעוניינים שילדיהם לא רק ימשיכו לתקשר ברוסית, אלא גם ירכשו שליטה בעברית. הילד יגדל בישראל, וברור שבלי ידיעת השפה יהיה לו קשה מאוד להסתגל לסביבה. מעניין שלגן הילדים דין דון בבאר שבע מגיעים גם הילדים של הצברים הישראליים– ילידי הארץ. ההורים שלהם רוצים שהילד ילמד שפה נוספת כבר “מהעריסה”.

גני ילדים באר שבע

מסיבה זו בגן הילדים בבאר שבע מועברים שיעורים לילדים דו-לשוניים, צוות הגן עובד בשיתוף פעולה הדוק עם ההורים כדי לעזור להם לגדל את הילדים הדו-לשוניים.
בגני הילדים בבאר שבע אנחנו שמים דגש מיוחד על תקשורת חיה עם תלמידינו. בנוסף, בגן כל הזמן מתבצעים:
– הרגעים של קלינאי תקשורת שבהם המחנכים עובדים עם הילדים על הצלילים הקשים להבעה ועל האותיות, אם לילדים יש בעיות איתן;
– שיעורים לפיתוח דיבור, שבמהלכם המחנכים מלמדים את הילדים לבנות משפטים (שיעורים אלה מתבססים על חזרה רב-פעמית על מבני השפה הקשורים למצבים עכשוויים בקבוצה);
שיעורי גאוגרפיה, מסורות ותרבות של ארץ ישראל;
– קריאת סיפורים ואגדות של סופרים ישראלים ורוסים.
חינוך ילדים דו לשוניים הינו תהליך מעניין ולא פשוט אשר דורש לא רק עבודה מקצועית של צוות הגן, אלא גם מאמצים של ההורים והסבים, שחייבים לשמור על כללים מסוימים. לדוגמה, במשפחות מעורבות ילדים לומדים במהירות, עם מי מבני המשפחה אפשר לדבר רק ברוסית, ועם מי – רק בעברית, לכן חשוב לפתח את המיומנות הזאת באופן מכוון, ולא לערבב שפות בעת שיחה עם הילד.