Настройки для людей с ограниченными возможностями

התפתחות פעוטות בגיל שנה עד שנתיים

דגשים מיוחדים בהתפתחות הפעוטות בגיל שנה עד שנתיים

גיל שנה זה לא רק מסיבת יום הולדת ראשונה אלא גם זינוק נמרץ להתפתחות בכל התחומים. קטנטנים מתפתחים הן מבחינה גופנית, הן מבחינה נפשית והן מבחינה שכלית. בתקופה הזאת מרבית הבנים והבנות מתחילים ללכת ולדבר. הם מתחילים לחקור את העולם מסביבם ולטעום את כל הדברים תרתי משמע.

החל מגיל שנה מתחילים פעוטות להסב דאגות רבות להוריהם. בחיפוש אחרי דברים מעניינים הם נוגעים, מבלגנים ושוברים כל מה שבא לידם. בדרך הזאת מתעצב חוש המישוש ועל הרקע הזה מתרחשת התפתלות אינטנסיבית של החשיבה. הילד לומד להבדיל בעזרת המישוש בין חלק למחוספס, בין קר לחם, בין רך לקשה.

להוריו של הפעוט לא נותר אלא להשלים עם כך שתוך כדי חקר החפצים הוא הורס אותם. בתמורה מתפתח הדיבור שלו, הוא מתחיל להביע במילים את מה שחשוב עבורו. הוא לומד לומר: “אימא, אבא, סבא”, וזאת תחילת הרכישה של שפת אם.

כיצד ניתן לסייע להתפתחות הפעוט?

לפיתוח חוש המישוש שיגרור לתהליכים משמעותיים נוספים רצוי לרכוש צעצועים שמאמצים את עיקרון ניגוד החומרים. לדוגמא, בובות בד עם חלקים מעץ. צעצועים מרשרשים, מצפצפים ומשמיעים קולות מוסיקליים יעילים אף הם. אל תמנעו מילדכם לחקור קטניות וחפצים ביתיים שאינם מהווים סכנה לחייו ובריאותו. מגע שלו עם חפצים זעירים חייב להתבצע תחת השגחה צמודה וקפדנית.

לצורך התפתחות הדיבור בתקופה הזאת מומלץ ללמוד קולות אותם מפיקים בעלי החיים. אפשר להציג תמונות של פרה, חתול ותרנגול ולשאול: “איך הם עושים: מו, מיאו, קוקריקו”.

להתפתחות השכלית תורמת למידה של ביטויים וחרוזים. הם מעשירים את אוצר המילים ומפעילים את מנגנוני פיתוח הזיכרון.

גני ילדים פרטיים בבאר שבע

זכרו כי אין לכפות על ילדים את ההתפתחות. היא אמורה לבוא בצורת משחק ולפי רצונו של הפעוט. לפי העיקרון הזה פועלים כל גני הילדים הפרטיים בבאר שבע בכלל וגן “דין-דון” שלנו בפרט.